NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta.

Approvo
17
Sat, Nov
30 Nuovi articoli

Sa cida sulcitana in curtzu. Dae su 2 a s’8 de mese de argiolas

Novas in Sardu (LSC)
Aspetto
Condividi

Sa cida sulcitana in curtzu. Dae su 2 a s’8 de mese de argiolas

Lunis 2: is ex traballadores de s’Alcoa ant blocadu is cancellos de s’istabilimentu proite sunt bènnidos a ischire chi a intru de is operàios chi sunt intrados a traballare nd’at unas cantu chi non sunt mai istètidos dipendetes diretos s’ALCOA o de is ditas esternas. Duncas is rapresentantes de is operàios, chi giòbia ant atobiadu puru a su presidente de sa Regione Pigliaru, dimandant a boghe arta chi sa Sider Alloys arrispetit s’acòrdiu firmadu in Roma chi prevedit chi, in antis de pigare a traballare gente noa, torrint a intrare totus is operàios bècios. Un atòbiu intru de sindacados e is dirigentes de sa multinatzionale isvìtzera e previstu pro giòbia chi benit in Roma.

Martis 3 at torradu a abèrrere s’infopoint de Masainas. Dae martis a domìnigu, a mengianu e a mericeddu, ddoe at a èssere una operadora chi faeddat tres lìnguas chi at a arritzere e at a donare informatziones a is turistas chi s’ant a firmare in de sa bidda de su Sulcis de Bàsciu. Ormai est su de tres annos chi su Comunu de Masainas at incarreradu custa initziativa (cun sa collaboratzione de sa retza VisitSulcis) ponende resorsas de bilànciu suas pro promòvere is eventos e totu su territòriu de sa bidda e fintzas de totu su Sulcis de Bàsciu. S’infopoint at a èssere abertu a totu cida (francu su lunis) finas a su mese de cabudanni chi benit.

Mèrcuris 4: est ancora in coma farmacològicu s’òmine de Giba chi ant isparadu a conca lunis a note in logu de monti in su sartu chi abarrat in mesu de Santadi e de Piscinas. Is Carabineris pentzant chi su responsàbile de custu gestu violentu si depat circare in su mundu de is chi andat a cassa a s’òrbetu.

Giòbia 5: s’assòtziu Punta Giara at presentadu in Casteddu sa de 28 editziones de su festival “Ai confini tra Sardegna e Jazz” chi s’at a fàghere dae su 1 a su 9 de su mese de cabudanni chi benit. Ocannu su festival, chi at a èsser cuncentradu pruschetotu in su pianoforte, in prus de is sòlitos cuncertos in sa pratza de su nuraghe at a fàghere tapa puru in sa plàgia de Is Solinas ( pro sa primu borta) in crèsia romànica de Santa Maria in Pramas(est sa de tres bortas) e no at a mancare un’ispetàculu a s’ora de su scuricadroxu puru in Porto Pino. Sa temàtica scioberada ocannu est cussa de is migratziones. A s’acabu de sa cunferèntzia de presentatzione Basilio Sulis at annuntziadu chi at a lassare sa presidèntzia de su festival.

Cenàbara 6 e sàbudu 7: Novas bonas dae Sant’Antiogu. Cenàbara est incumentzau su primu cantieri archelògicu de su Camminu mineràriu de Santa Bràbara. Is 8 operàios – arrigotos dae sa Fundatzione – chi sunt intrados a traballare pro un annu ant a fàghere manutentzione ordinària e istraordinària in sa necròpoli pùnica de is Pirixeddus, a Sa Presonedda, a su Ponte, e in su Tofet e in prus ant traballare puru foras de s’abitau pro arrangiare e donare cura a is percursos de su patrimòniu archeològicu extraurbanu. Est cuntentu su sìndigu Ignazio Locci proite chi in calincuna manera si tupat su vacuu chi ant lassadu is operàios de s’Ati-Ifras. A lestru gràtzias a s’acòrdiu de Fundatzione de su Camminu de Santa Bràbara, is comunos e sa Sopraintendèntzia de Casteddu ant a torrare a incumentzare is traballos puru in su situ pùnicu de Pani-Lòriga in Santadi e in su nuraghes de Seruci in Gonnesa e de Monte Sirai in Carbònia. E sèmper in Sant’Antiogu s’assessora a su turismu Roberta Serrenti at annuntziadu chi est pronta sa versione noa de sa app “Sant’Antioco Eventi” chi permitit a totus is bisitadores chi dda iscarrigant in is telefoneddos insoro de connòschere in dònnia momentu - funtzionat in pràtica comente unu diàriu eletrònicu – ita eventos e aundi s’ant a fàghere in Sa Idda.

Domìnigu 8: si abetat sceti s’ufitzialidade ma a cantu paret sa Monteponi s’annu chi benit torrat a giogare in su campionadu de promotzione regionale. Custu proite sa Torres at bintu is playoff e est artziada in serie D, e sa gloriosa iscuadra de Igrèsias, chi est arribada segundu in girone B de su campionadu de primu categoria, asserit a èssere a su primu postu in sa graduatòria pro is ripescàgios.

 

Roberto Pinna