NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta.

Approvo
18
Tue, Jun
33 Nuovi articoli

Sa cida in curtzu. DAE s’8 a su 14 de mese de ladàmine

Novas in Sardu (LSC)
Aspetto
Condividi

Sa cida in curtzu. DAE s’8 a su 14 de mese de ladàmine

Lunis 8: est polèmica polìtica in su comunu de Sa Baronia Villaperùciu. Sa consiliera di minoràntza M.G. Peis a pustis de sa de 4 furas in 10 meses in s’edifìtziu de sa necròpoli de Montessu at atacadu su sìndigu (e fintzas su restu de s’amministratzione) proite chi non faghent nudda pro amparare su bene, pro esèmpiu ponende un impiantu de allarme cun is telecameras. Su sìndigu A. Pirosu at nadu ca s’amministratzione at incarreradu totu sa procedura burocràtica pro pònnere sa lìnnea telefònica (ca sinunca s’allarme non serbit a nudda) e prus a prestus si dimandat proite sa minorantza apat votadu contras a sa variatzione de bilànciu aundi, a intru de àteras cosas, ddoe fiat puru su dinari pro fàghere s’impiantu de videosorvegliantza.

Martis 9: torrat a incumentzare sa polèmica polìtica puru in Carbònia. Su sìndigu Paola Massidda at iscritu in sa pàgina Facebook cosa sua chi nc’at gente meda in citade chi non bolet cambiare proite sunt tropos is chi pentzat chi unu praghere siat sa règula e chi is deretos de totus fiant pigados pro pragheres, e issa at decraradu chi a sighire a gherrare pro chi is cosas mudint. Duncas su sìndigu in calincuna manera fiat chistionende de totus is amministradores chi pro 60 annos ant guvernadu sa citade. Dd’at arrispùndia su segretàriu de su PD Fabio Desogus chi dd’at cumbirada a si dimìtere proite chi custa essida est una trassa pro cuare su fallimentu de s’atzione amministrativa de sa giunta sua e dd’at cumbirada puru.

Mèrcuris 10: in is dies de mèrcuris e de giòbia nche fiat s’allerta rùbia (cun totus is iscolas serradas) pro su tempus malu, ma in logu nostru no at fatu s’iscònciu chi at fatu in àteras zonas de sa Sardigna de bàsciu. Lampos e tronos meda, ma àcua pagu a parte un’istrossa manna foras de contu (500mm in 6 oras) in is montes de Santadi e de Nuxis chi nd’at fatu calare a unda is arrios chi nd’at bogadu matas dae fundu de arrèxini e nd’ant caladu dae monte a su pranu perdas mannas che civraxu.

Giòbia 11: a pustis de sa polèmica pro su nùmene de s’eventu cun Aristanis, s’at a fàghere ocannu puru sa currera a cuaddu in Igrèsias: mudat sceti su nùmene chi dae “Sortilla” essit “Sortija” (chi in castiglianu bolet nàrrere “aneddu”). S’eventu s’at a fàghere domìniga 21 candu dae is 10:30 dae arruga Isonzo at incumentzare s’isfilada de is cavalieris chi arribant dae totu sa Sardigna chi a is 2:30 de meigama in Largo Pacinoti ant a circare de intzertare s’aneddu cun s’istocu e a pustis s’at a sighire cun is parìglias acrobàticas.

Cenàbara 12: custa cida undada manna isbarcos in sa costa sulcintana. Lunis sunt arribados 20 migrantes a barchita: 7 sunt calados in su portu de Teulada e àteros 13, cun s’agiudu de sa Guàrdia Costera, in S.Antiogu. Intr’e cenàbara a note e sàbudu a mangianu nd’at lòmpidu àteros 50 chi ant fatu traballare meda is Carabineris de sa cumpangia de Carbònia: 12 sunt calados a S.Antiogu, 14 ddos ant agatados in sa pràgia de Porto Pino e àteros 24 a pagu in Su de is Pigas (fratzioni de S.A.Arresi). In mesu de custos nche fiant puru 5 fèmminas e una pipiedda pitica. Custas personas iant a dèper èssere totus de natzionalidade algerina. Comente dònnia borta is Carabineris nde-ddos ant arrigotos e lòmpidos a su centru de collidura de Muristenis pro is proceduras de identificadura e espulsione.

Sàbudu 13: sighint a essire is candidados a guvernadore pro is eletziones regionale de friàrgiu chi benit. Su centru-dereta, a cantu parit, si presentat ispartzidu: a pustis de su nugoresu Pierlugi Saiu (Fratelli d’Italia) in sa “Grande Miniera” su sìndigu de Sant’Antiogu Nàssiu Locci e s’ex sìndigu de Casteddu Emilio Floris, ant dimandadu a Stefanu Tunis, chi at fundadu in su 2013 su movimentu “Sardegna 2020”, de ghiare su centru dereta a is pròssimas eletziones regionales. Pro imoi is candidados a sa poltrona de Villa Devoto sunt 3: in prus de is 2 de àrea de centru-dereta, pro su M5S nc’est puru Mario Puddu, ex sìndigu de Assèmini. Ancora non si scit nudda de su centru-manca chi est abetende su chi at a fàghere su sìndigu de Casteddu Massimo Zedda.

Domingu 14: est acabada sa de 9 editziones de su Carbonia Film Festival organizadu dae sa Società Umanitaria e su comunu de Carbònia cun sa diretzione de Francesco Giai Via. In totu ant presentadu 16 òperas e ocannu sa giuria ghiada dae su regista francesu Laurent Cantet (chi at bintu sa prama de oru a su festival de Cannes in su 2008) at donadu su prèmiu a “Amateurs” de Gabriela Pichler pro is lungometràgios e a “Cops are actors” de Tova Mozard pro is cortometràgios.

Roberto Pinna