NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta.

Approvo
14
Wed, Nov
24 Nuovi articoli

Sant’Antiogu. Oficina e amuntonàrgiu de alliga abusivus. Denunciau su giòvunu.

Novas in Sardu (LSC)
Aspetto
Condividi

Is Carabinieris de Sant’Antiogu, cun indàginis acabadas, ant denunciau M.L. de 35 annus de etadi, disocupau cun precedentis de Polizia po atividadis de oficinas senne autorizatzioni, apropriatzioni senne permissu, amuntonara manna de alliga senne sighiri sa lei, combustioni de alliga e furtu.
Is militaris de s’àrma cullegaus a su Nucleu Operativu Ecològicu de Casteddu ant fatu sa sorpresa(blitz) in su capannoni de propriedadi de àterus, aundi su giòvunu faiat s’atividadi de mecànicu senne abilitatzioni e in prus, si fiat allaciau a sa currenti elètrica pùblica po fai funtzionai s’istrumentatzioni.
Intro de sa percuisa, aintru de s’àrea, is militaris ant corbau unas cantas manna de alligas de perìculu cumenti baterias de màchinas e cosa abruxada chi non si pòdiri. Partis mecànicas, e meda àteru incora, prus su telàiu de una motu chi de primu cuntrollu est arresultada furada e veìculus chi is carabinieris ndi depint incora cuntrollai sa propriedadi.
A s’acabada de su cuntrollu, totu s’àrea est stètia secuestrada.